VOMEC | Van Osch Management & Control

Onze kennis en ervaring is met name gericht op management control vraagstukken binnen de gezondheidszorg. De wet- en regelgeving in deze sector is complex en continue aan verandering onderhevig. De introductie en uitbreiding van marktwerking, de toetreding van nieuwe aanbieders, fusies tussen bestaande marktpartijen, verschuivingen tussen markten en marktpartijen en veranderende opvattingen van toezichthouders zorgen voor sector specifieke veranderingen.

Daarnaast spelen meer algemene, maatschappelijke ontwikkelingen een belangrijke rol, zoals de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en op de kapitaalmarkt. Het binnen deze dynamische omgeving kunnen waarborgen van continuïteit van zorg- en dienstverlening, vereist een goed inzicht in waar de organisatie nu staat en wat er nodig is om de eigen doelstellingen te kunnen realiseren.

Wij kunnen u helpen dat inzicht te verkrijgen. Of het nu gaat om het in algemene zin opzetten of verbeteren van een planning & control cyclus, of om zeer specifieke dossiers zoals sturing op zorgproducten, wij beschikken over de juiste kennis en ervaring om u te helpen grip op de zaak te krijgen.