Factsheets

Ziekenhuizen in cijfers

In een aantal thematische factsheets is de ontwikkeling van de ziekenhuissector in beeld gebracht. De gegevens zijn gebaseerd op officieel gepubliceerde jaarrekeningen (www.jaarverslagenzorg.nl) met betrekking tot algemene ziekenhuizen (inclusief STZ) en academische ziekenhuizen. Categorale instellingen zijn niet meegenomen. Er is gebruik gemaakt van de geconsolideerde cijfers.

Factsheets