Management Control

Management control

Management control, planning & control, interne beheersing, etc.. Allemaal verschillende termen die gemeenschappelijk hebben dat ze een combinatie van activiteiten, processen en afspraken representeren, waarmee de leiding van een organisatie de medewerkers beïnvloedt, om daarmee de doelstellingen van die organisatie te realiseren. Het gaat er dus om hoe je zorgt dat je als organisatie bereikt wat je jezelf tot doel hebt gesteld. Dit thema kent veel variaties, er is geen “one size fits all” oplossing die voor alle organisaties tot een ideale oplossing leidt. Dat betekent dat management control iedere keer weer specifiek moet worden ingericht, passend bij structuur, de cultuur en de strategie van de organisatie.

De wereld verandert continue. Veranderingen volgen elkaar in hoog tempo op, de ene verandering is nog niet tot een goed einde gebracht of het volgende dient zich al weer aan. De ziekenhuissector is hier een goed voorbeeld van. In 2006 zijn we begonnen met de DBC (Diagnose Behandel Combinatie) productstructuur, als opvolger van het al geruime tijd in gebruik zijnde FB (Functiegerichte Bekostiging) systeem. Nog geen twee jaar later deed de term DOT (DBC Onderweg naar Transparantie) zijn intrede en vanaf 2012 is de DOT productstructuur een feit. Gelijktijdig met deze wijzigingen in de productstructuur zijn veranderingen aangebracht in de bekostiging van ziekenhuizen, is marktwerking geintroduceerd en uitgebreid, zijn op grond van macro kostenbeheersing productieplafonds en honorariumplafonds geintroduceerd en is de rol van de zorgverzekeraar significant veranderd.

Het effect van al deze veranderingen op management control is enorm. De complexiteit van besturing en beheersing van organisaties neemt hand over hand toe. Alle veranderingen hangen namelijk op een of andere manier met elkaar samen; trekken aan het ene touwtje heeft gevolgen voor talloze andere touwtjes. Moet je nu bijvoorbeeld de productie verhogen, met de kans dat je een plafond overschrijdt en de productie niet vergoed krijgt, of moet je temporiseren, met de kans dat je klanten naar de concurrent gaan en dat je je vaste lasten niet gedekt krijgt. Veel vragen waar nauwelijks eenduidige antwoorden op te geven zijn.

Niemand heeft alle wijsheid in pacht. Ook een uitstekend functionerend management control systeem kan niet alle onzekerheden wegnemen. Wat het wel kan doen is inzicht geven in de zaken die je wel weet en op basis van scenario's en analyses aangeven wat mogelijke uitkomsten en risico's zijn. Een ontbrekend of slecht functionerend management control systeem kan het beste worden vergeleken met geblinddoekt op pad gaan, zonder dat je waat waar je vandaan komt, waar je bent en waar je naar toe gaat. Het enige positieve daaraan is dat je lekker in beweging bent....

Meer weten? Neem contact op...